Thiết kế sân vườn, tường rào


1. Phí dịch vụ:

- Đối với khách hàng thiết kế ngay từ đầu, chi phí thiết kế sân vườn, tường rào sẽ được tính như phí thiết kế công trình

- Đối với khách hàng không thiết kế ngay từ ban đầu sẽ được tính phí như sau:

 ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ

S < 10 m2 5,000,000 VNĐ10 m2  < S ≤ 60 m2 12,000,000 VNĐS > 60 m2 200,000 VNĐ/m2

                              ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ
S < 10 m2                                     5,000,000 VNĐ             
10 m2  < S ≤ 60 m2                            12,000,000 VNĐ
S > 60 m2 200,000 VNĐ/m2


2. Chi tiết hồ sơ thiết kế sân vườn, tiểu cảnh:

- Cổng, tường rào và hệ thống kỹ thuật hạ tầng

- Mặt bằng tổng thể cảnh quan sân vườn

- Đèn và chi tiết trang trí phụ trợ- Bể nước, vị trí cây cảnh, trang đá, phù điêu… 
Các tin tức liên quan